Misja

Poprzez wieloletnie doświadczenia mediacyjne w pracy z osobami indywidualnymi, przedsiębiorcami, szkołami, szpitalami, jednostkami administracji publicznej i wieloma innymi podmiotami oraz na gruncie różnorodnych sporów i zbudowanych porozumień stworzyliśmy miejsce zapewniające wsparcie mediatorów, uczestników i sądów. Udzielamy pomocy na wszystkich etapach mediacji – od upowszechnienia idei mediacji, przez jej podejmowanie i prowadzenie, aż po opiekę po zawartej ugodzie mediacyjnej.

Szkolenia